i!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Welkom op de pagina van KF It Partoer
KF IT PARTOER

 

Welkom op de website van de KF it Partoer Jelsum-Koarnjum-Britsum

 

Voorwoord

Het voorjaar doet zijn intrede en daarmee start het kaatsseizoen. In april hebben we onze kaatsmuur weer opgebouwd in Britsum en kunnen we weer een balletje slaan. Het wallball wordt in Friesland steeds populairder. In Britsum wordt er regelmatig van de muur gebruik gemaakt, voornamelijk de jeugd is hiermee bezig.

Zoals jullie via de mail hebben waar kunnen nemen hebben we een nieuw trainingspak laten ontwerpen. Het bestuur vond het noodzakelijk dat parturen die voor onze vereniging uitkomen op KNKB wedstrijden een beetje uniform voor de dag komen. Alle leden zijn in de gelegenheid gesteld om een trainingspak te bestellen voor 60 euro per trainingspak. We hebben inmiddels de eerste 25 besteld.

Dit jaar starten we ook weer met het schoolkaatsproject. Nu de scholen in onze dorpen samen zijn gegaan kunnen we dit gemakkelijker organiseren. Met het kaatsveld naast `De Swirrel` is dat erg praktisch. De kinderen uit groep 4 en 5 krijgen 3 x 1 uur kaatsles en kunnen zo ervaren hoe leuk het kaatsen is.

Op zaterdag 29 april gingen we in Britsum van start met de Koningspartij om 12.00 uur. In Jelsum/Cornjum was de start met de Toffe Duvel partij op vrijdag 12 mei `s avonds om 19:00. Dit was een vrije formatie partij waar ook alle voetballers van DTD aan mee konden doen.

Tot slot wens ik iedereen een sportief en respectvol kaatsseizoen toe.

Tot ziens op de velden, 
  
Ytzen van der Werff

copyright ©KF It Partoer