i!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Welkom op de pagina van KF It Partoer
KF IT PARTOER

 

Welkom op de website van de KF it Partoer Jelsum-Koarnjum-Britsum

 

Voorwoord

De winter is weer voorbij en onze eerste ledenpartijen beginnen eind april en begin mei. Ook dit jaar hebben we in mei drie schoolkaatsclinics voor de jeugd van de Swirrel. Twee enthousiaste trainers laten de jeugd beleven hoe leuk het kaatsspel is. Hopelijk blijft een groepje talenten onze trainingen en wedstrijden bezoeken.

Op onze laatste algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Gerrit Henk Swart. Hij heeft zich meer dan 25 jaar ingezet voor de kaatssport in Britsum en de laatste 5 jaar ook voor Jelsum/Cornjum. We hebben hem daarom benoemd als erelid. Heel veel dank voor jouw inzet. Auke Sijtsma gaat het penningmeesterschap overnemen van Marian de Groot. Ook haar wil ik bedanken voor al het werk dat ze voor ‘It Partoer’ heeft gedaan. Verder zijn we blij met de verjonging in onze besturen met Auke, Haye Jan, Hendrik en Gerke kunnen we de toekomst weer aan!

Bij de KNKB heeft Marco Hoekstra het stokje overgenomen van Geert Faber als directeur. Hij gaat in de toekomst meer het beleid bepalen. Het bondsbestuur zal meer op de achtergrond functioneren. De KNKB gaat zich ook meer inzetten voor de breedtesport zoals het zachte bal- en muurkaatsen. Rond de PC wordt dit jaar een kaatsweek georganiseerd met op elke dag een activiteit. Dit in het kader van ‘Culturele Haadstęd 2018’.

‘It Partoer’ gaat op 28 april, de dag na Koningsdag, weer van start in Britsum met de eerste ledenpartij. Hopelijk met voldoende aanmelding onder goede weersomstandigheden. In Jelsum-Cornjum gaan we 14 dagen later van start met de Toffe Duvel-partij. Dit is een vrije formatiepartij voor DTD-leden en alle andere kaatsers. Zoek zo veel mogelijk leuke maten en dan maken we er een gezellige vrijdagavond van!

Op 20 april houden we onze jaarlijkse Bingo in de Bining. Deze wordt georganiseerd door de nieuwe Bingo commissie met mooie prijzen, dus komt allen!

Tot slot wens ik iedereen een sportief en respectvol kaatsseizoen toe.

Tot ziens op de velden, 
  
Ytzen van der Werff

Copyright © KF It Partoer